e-Learning 2016-2017

NITA Mihai Daniel
 • Partea I. Aplicaţii la CT 1.

  Fundamente pentru elaborarea proiectului tehnic privind amenajarea unui bazin hidrografic mic, torenţial, predominant forestier 

   

  2. Sectiunea: Aplicatii ale notiunilor de hidraulică torenţială (hidrostatică)

   

  Lucrarea 1 – 1.1 Proprietăţile presiunii hidrostatice.

  Lucrarea 2 – 1.2 Aplicaţii la ecuaţia generală diferenţială a hidrostaticii (expresia supraînălţării peretului exterior în curbă, la un canal dreptunghiular). 1.3 Diagrame de presiuni pe pereţi plani (cazul apei) – cazul I Perete plan vertical, cu H=0

  Lucrarea 3. Cazul II Perete plan vertical cu H mai mare 0. Cazul III Perete plan înclinat cu H mai mare 0

  Lucrarea 4. Elaborare referat Nr.1 Aplicaţie la diagrame de presiuni

  Lucrarea 5. 1.4. Diagrame de presiuni pe pereţi plani (cazul apei încărcate cu aluviuni). Ecuaţii pentru dimensionarea barajelor mici de greutate, cu profil trapezoidal, deduse din condiţia stabilităţii la răsturnare

  Lucrarea 6. Elaborare referat nr.2. Dimensionarea barajelor mici de greutate, cu profil trapezoidal, deduse din condiţia stabilităţii la răsturnare 

   

  3. Sectiunea: Aplicaţii la morfologia şi morfometria bazinelor hidrografice torenţiale

   

  Lucrarea 7. Trasarea profilului longitudinal al albiei principale din bazin

  Lucrarea 8. Determinarea principalilor parametri morfometrici ai bazinului. (Suprafaţa, perimetrul, coeficientul Gravelius)

  Lucrarea 9. Determinarea principalilor parametri morfometrici ai bazinului. (Panta bazinului, Lungimea versantilor) şi ai reţelei hidrografice (Lungimea, Panta, Densitatea)

  Lucrarea 10. Aplicaţii GIS în determinarea principalilor parametric morfometrici

  Lucrarea 11. Aplicaţii GIS în trasarea profilului longitudinal al albiei principale

   

  4. Secţiunea: Aplicaţii în vederea cunoaşterii tipologiei, alcătuirii constructive, amplasării şi funcţionalităţii construcţiilor hidrotehnice utilizate în amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale

  Lucrarea 12. Deplasare în bazine torenţiale amenajate în vederea însuşirii unor noţiuni despre morfologia, morfometria şi lucrările utilizate în amenajarea acestora

  Lucrarea 13. Deplasare în bazine torenţiale amenajate în vederea recunoşterii tipurilor de lucrări amplasate pe reţeaua hidrografică torenţială

  Lucrarea 14. Deplasare în bazine torenţiale amenajate în vederea monitorizării unor lucrări amplasate pe reţeaua hidrografică torenţială

Skip Navigation

Navigation

  • ForumAnunţuri generale

  • URLPortal UTBv

  • FileTermeni şi condiţii de utilizare

  • Courses

   • ...tiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre

    • NITA Mihai Daniel