e-Learning 2016-2017

OLA Daniel Calin
 • Prezinta şi interpreteaza unele concepte asociate funcționării sistemelor tehnice și tehnologice din industria ospitalității. Explicarea exploatării sistemelor tehnice și tehnologice din industria ospitalității.Utilizarea bazelor teoretice  necesare abordării problemelor  legate de  tehnologii, tehnici și modalitați de exploatare a instalațiilor și echipamentelor  specifice industriei ospitalitații.

 • Utilizarea bazelor teoretice  necesare abordării problemelor  legate de  tehnologii, tehnici și modalitați de implementare a operațiilor de conditionare, ambalare și etichetare a produselor alimentare. Explicarea şi interpretarea unor concepte asociate funcționării sistemelor tehnice și tehnologice de conditionare, ambalare și etichetare a produselor alimentare. Explicarea exploatării sistemelor tehnice și tehnologice legate de conditionare, ambalare și etichetare a produselor alimentare.

 • Cursul prezintă aspectele de bază privind structura sistemelor automate, modelarea matematică a proceselor supuse reglării.Pregătirea studenţilor în scopul însuşirii cunoştinţelor în domeniul teoriei şi practicii reglării automate a proceselor tehnologice din industria alimentară. Modelarea şi amplasarea proceselor tehnologice în fluxul de producție pentru elaborarea şi implementarea soluţiilor de reglare şi conducere a producției.Sunt prezentate principalele componente constructive ce formează un sistem automatizat (elemente de execuție, senzori, regulatoare etc.) pentru procese tehnologice specifice industriei alimentare. Exemplele de linii automatizate din industria alimentară completează noţiunile teoretice ale cursului.

 • Modelarea şi automatizarea proceselor tehnologice permite studenţilor să realizeze conexiuni dintre diferite procese tehnologice din industria alimentară și astfel îşi formeză o bază solidă a pregătirii teoretice de profil, dar şi a înţelegerii practice a unor fenomene şi procese de automatizare prin aplicaţiile practice şi lucrările de laborator prevăzute.

Skip Navigation

Navigation

  • ForumAnunţuri generale

  • URLPortal UTBv

  • FileTermeni şi condiţii de utilizare

  • Courses

   • ...gineria şi Managementul Alimentaţiei şi Turismului

    • OLA Daniel Calin