e-Learning 2016-2017

CROITORU Otilia
 • Materialele prezentate la curs prezintă funcționalitățile unui sistem de gestiune pentru bazele de date distribuite și conceptele fundamente de proiectare a structurilor relaționale  de baze de date distribuite.

 • Materialele prezentate la curs oferă fundamente despre modelele de propagare, caracteristicile și estimarea canalelor mobile și modalități de îmbunătățire a performanțelor specidice comunicațiilor de date  prin codare, modulare codată și adaptivă.

 • Aplicatiile au ca scop fixarea notiunilor teoretice prezentate la cursul Baze de Date in Telecomunicatii si efectuarea de experimente de proiectare si utilizare a BD.

 • Destinat studenţilor de la Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii, acest curs permite înţelegerea etapelor de prelucrare a semnalului informaţional într-un sistem de comunicaţii (emiţător-canal-receptor), prezentând fundamentele comunicaţiilor analogice şi digitale, cunoașterea tipurilor de modulaţie analogică folosite în radiodifuziune, cunoașterea tehnicilor moderne de modulaţie folosite în transmisiile de date, în telefonia mobilă şi comunicaţiile prin satelit.

 • Cursul face parte din pregătirea impusă studenților de la programul de studii Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii și are ca scop să prezinte caracteristicile comune sistemelor de radiocomunicaţii terestre şi spaţiale, să-i familiarizeze cu structurile de bază şi particularităţile unui sistem de comunicaţii prin linii de radioreleu, respectiv prin sateliţi de telecomunicaţii.

 • Materialele prezentate in cadrul orelor de curs oferă studenţilor fundamentele comunicaţiilor analogice şi digitale, abordând tipuri de comunicații de la cele clasice, folosite în radiodifuziune, până la tehnicile moderne de comunicație, folosite în transmisiile de date, în telefonia mobilă şi comunicaţiile prin satelit.

Skip Navigation

Navigation

  • ForumAnunţuri generale

  • URLPortal UTBv

  • FileTermeni şi condiţii de utilizare

  • Courses

   • Automatică, Electronică şi Calculatoare

    • CROITORU Otilia