e-Learning 2016-2017

 • 1. Studiul diodelor semiconductoare. Ridicarea caracteristicilor statice pentru dioda redresoare de germaniu şi siliciu; ridicarea caracteristicii statice a diodei Zener; determinarea rezistenţei dinamice a diodelor redresoare de germaniu şi siliciu.

  2. Studiul tranzistorului bipolar. Determinarea factorului de amplificare în curent continuu şi alternativ, a rezistenţei bază-emitor şi a conductanţei mutuale; determinarea rezistenţei colector-emitor; determinarea amplificării în tensiune şi curent; comportarea în regim de semnal mare.

  3. Tranzistorului cu efect de câmp. Ridicarea caracteristicilor statice de polarizare şi de ieşire; determinarea conductanţei şi a parametrilor curent maxim de saturaţie şi tensiune de prag.

  4. Studiul amplificatoarelor cu reacţie negativă. Determinarea amplificărilor în buclă deschisă şi în buclă închisă pentru 3 topologii: tensiune-serie, curent-serie, tensiune-paralel; verificarea validităţii teoriei recţiei negative.

  5. Oscilatoarelor armonice. Verificarea funcţionării oscilatoarelor: RC cu punte Wien - cu stabilizarea amplitudinii de oscilaţie cu baretor, cu termistor şi cu TEC, cu reţea dublu T, cu  3 şi 4 reţele de defazare trece jos, în cuadratură. Compararea parametrilor experimentali cu cei teoretici.

 • 1. Circuite de condiţionare a semnalelor electrice analogice: atenuatoare, amplificatoare.

  2. Conversia analog- digitală şi digital- analogică. Convertoare ADC (aproximaţii succesive, flash, dublă integrare, VFC, modulaţie sigma-delta) şi DAC (cu reţele rezistive, cu capacităţi comutate).

  3. Instrumente de măsurat electronice: multimetre digitale, numărătoare universale, impedanţmetre, Q-metre, distorsiometre.

  4. Aparate de analiză a semnalelor analogice: osciloscoape, analizoare spectrale, generatoare de semnal.

  5. Aparate de analiză a sistemelor digitale: analizoare logice, analizoare de reţea, analizoare de protocol.

  6. Structuri de achiziţii de date: module de achiziţie pe magistrala de calculator, module pe interfaţă USB.

  7. Sisteme de achiziţie compacte pe magistrale de fundal: VXI, MXI, PCI, LXI.

  8. Interfeţe specifice pentru achiziţia de date; GPIB, CAN, Fieldbus, sisteme wireless.

 • 1. Introducere în calculatoare numerice: Reprezentările funcţionale şi structurale ale sistemelor de calcul, Organizarea calculatorului, Magistrale, Tipuri de microprocesoare, Modalităţi de evaluare a performanţelor.

  2. Principii fundamentale privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Centrale de Procesare (UCP):  Structura de procesor, funcţionare, cale de date, unitate de  control, arhitectura unei  UCP elementare, adresarea şi selectarea memoriei principale, indicatori de condiţii şi de control, interfaţa cu exteriorul, tipuri de semnale pe magistralele externe, întreruperi şi excepţii, memoria stivă, seturi de instrucţiuni, CISC/RISC, moduri de adresare, unitatea de control, structuri de tip pipeline  (conductă).

  3. Organizarea memoriei: Funcţie, caracteristici principale, organizarea pe niveluri ierarhice, RAM static, RAM dinamic, cache, tehnici de administrare a memoriei, implementarea memoriei virtuale.

  4. Organizarea sistemului de intrare/iesire (I/O): interfeţe, comunicaţii seriale sincrone şi asincrone, modalităţi de transfer I/O, standarde de interfaţare la magistralele calculatorului: ISA, PCI, EIA232, USB.

 • 1. Dispozitive electronice de putere; construcţie, funcţionare, caracteristici, parametri, performanţe, limite.

  2. Comanda si protectia dispozitivelor electronice de putere; construcţie, funcţionare.

  3. Convertoare c.a..-c.c; principii de funcţionare, scheme electronice, performanţe, limite, utilizări.

  4. Convertoare c.a.-c.a; principii de funcţionare, scheme electronice, performanţe, limite, utilizări.

  5. Convertoare c.c.-c.c; principii de funcţionare, scheme electronice, performanţe, limite, utilizări.

  6. Convertoare c.c.-c.a; principii de funcţionare, scheme electronice, performanţe, limite, utilizări.

  7. Alte aplicaţii; contactoare statice, surse de alimentare speciale, variatoare de putere.

 • 1. Concepte, terminologie, clasificari, structura traductoarelor, caracteristici statice şi dinamice, caracteristici energetice, constructive şi fiabilitate.

   2. Traductoare pentru mărimi electrice: intensitate curent; Construcţie, funcţionare, caracteristici, performaţe, limite, utilizare.

  3. Senzori şi traductoare pentru mărimi geometrice: proximitate; deplasare, poziţie, distanţă (deplasări liniare pe distanţe mari, deplasări liniare pe distanţe mici, deplasări unghiulare); nivel; Construcţie, funcţionare, caracteristici, performaţe, limite, utilizare

  4. Senzori şi traductoare pentru mărimi cinematice: viteză, turaţie; acceleraţii, vibraţii, şocuri; Construcţie, funcţionare, caracteristici, performaţe, limite, utilizare.

  5. Senzori şi traductoare pentru mărimi mecanice: forţă, greutate; cuplu. Construcţie, funcţionare, caracteristici, performaţe, limite, utilizare.

  6. Senzori şi traductoare pentru marimi fizice: presiune; debit; temperatura. Construcţie, funcţionare, caracteristici, performaţe, limite, utilizare.

  7. Senzori şi traductoare pentru marimi chimice: compoziţie gaze. Construcţie, funcţionare, caracteristici, performaţe, limite, utilizare.

  8.Senzori inteligenţi. Reţele de senzori şi actuatori.

Skip Navigation

Navigation

  • ForumAnunţuri generale

  • URLPortal UTBv

  • FileTermeni şi condiţii de utilizare

  • Courses

   • Automatică, Electronică şi Calculatoare

    • STANCA Cornel