e-Learning 2016-2017

PETER IOAN
 • CONVERTOARE ELECTROMAGNETICE 

  I. MAŞINA DE CURENT CONTINUU

  Cuprins

  1.Construcţia……………………………………………………………………………….............................................................................................................2

  2.Principiul de funcţionare…………………………………………………………………..........................................................................................................6

  3.Ecuatiile masinii de c.c.....................................................................................................................................................................................................8

  4.Comutaţie.......................................................................................................................................................................................................................12

  5.Generatorul şi motorul de curent continuu.....................................................................................................................................................................24

  6. Motorul de curent continuu...........................................................................................................................................................................................34

  7.Înfăşurări de curent continuu.........................................................................................................................................................................................39

  II.MAŞINA SINCRONĂ

  1.Elemente constructive. Principiul de funcţionare a generatorului sincron………............................................................................................................47

  2.Ecuaţia tensiunii generatorului sincron cu poli înecaţi, în regim sinusoidal……………..................................................................................................55

  3. Reacţia indusului gen. sincron cu poli aparenţi............................................................................................................................................................56

  4. Ecuaţiile tensiunii generatorului sincron cu poli aparenţi …………………………..........................................................................................................60

  5.Diagrama de fazori a tensiunilor şi curenţilor generatorului sincron cu poli aparenţi.....................................................................................................61

  6.Pierderile şi randamentul generatorului sincron............................................................................................................................................................62

  7.Conectarea în paralel a gen. sincrone. Oscilaţiile generatorului sincron. care funcţionează în paralel. Bilanţul de puteri şi cuplul electromagnetic....63

  8.Curbele în V ale generatorului sincron………………………………………………..........................................................................................................69

  9.Principiul de funcţionare a motorului sincron. Ecuaţia tensiunii motorului sincron........................................................................................................71

  10.Diagrama de fazori a tensiunii şi curenţilor motorului sincron.....................................................................................................................................73

  11.Func.mot.sincr.conectat la o reţea de putere infinită. Curbele în V. Compensat. sincron..........................................................................................75

  12.Caracteristicile de funcţionare ale motorului sincron..................................................................................................................................................77

  13.Pornirea motorului sincron. Metoda de pornire cu un motor auxiliar. Metode de pornire în asincron.........................................................................78

  14.Regimuri speciale de functionare ale masinii sincrone...............................................................................................................................................82

  15.Masini sincrone speciale............................................................................................................................................................................................86

   

Skip Navigation

Navigation

  • ForumAnunţuri generale

  • URLPortal UTBv

  • FileTermeni şi condiţii de utilizare

  • Courses

   • Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată

    • PETER IOAN