e-Learning 2016-2017

CRISTEA Luciana
 • Disciplina îşi propune să prezinte studenţilor conceptul, caracteristicile, structura şi particularităţile sistemelor mecatronice, ca bază pentru înţelegerea filozofiei mecatronice şi a însuşirii principalelor noţiuni de proiectare şi tehnologie a sistemelor mecatronice.  De asemenea alte obiective ale disciplinei  constau în însuşirea noţiunilor legate de: proiectarea ansamblelor motor-mecanism de acţionare-sarcină; circuitele logice combinaţionale şi secvenţiale; prelucrarea semnalelor analogice.

 • Disciplina îşi propune studiul fundamentelor teoretice şi practice ale construcției, utilizării si depanării sistemelor automate de control și servire. În urma asimilării cunoştinţelor acestei discipline, absolventul va fi în măsură să proiecteze, să realizeze experimente specifice unor anumite domenii de măsurare, sa adapteze si sa realizeze alegerea modurilor de control, cunoaşterea construcţiei, funcţionării şi exploatarea sistemelor de control, particularităţile sistemelor automate de control, structura, elemente. O importanţă deosebita se acordă cunoaşterii, exploatării şi proiectării automatelor pentru servicii şi comerciale.

  Obiective specifice

  • Explicarea conceptelor generale și specifice privind sistemele mecatronice;
  • Explicarea, interpretarea și utilizarea principiilor de funcţionare ale subsistemelor mecatronice utilizate in construcția automatelor de control si servire;
  • Realizarea de analize calitative și propunerea de recomandări de optimizare și îmbunătățire privind construcția automatelor de control si servire;
  • Explicarea şi interpretarea specificului proceselor din ingineria mecatronică în vederea proiectării automatelor de control si servire;
Skip Navigation

Navigation

  • ForumAnunţuri generale

  • URLPortal UTBv

  • FileTermeni şi condiţii de utilizare

  • Courses

   • Design de produs, Mecatronică şi Mediu

    • CRISTEA Luciana