e-Learning 2016-2017

SANDU Florin
 • Nicht ein "bottom-up", sondern ein "top-down" Ansatz, Dienstlestung-orientiert, angetrieben von der fortschrittlichen LabVIEW-Umgebung von National Instrumens. Von der Cloud kommt die SaaS / PaaS / IaaS Implementierung auf Grund und sogar, tiefer, "in den Sand", in SoC / NoC mit (dynamischer) rekonfigurierbarer Hardware.

  Self enrolment
 • In "Intelligente Netze" (IN), Kunden (und nicht nur die Netze Hersteller, Eigentümer oder Betreiber) angeregt sind zu erstellen, programieren, bereitstellen, konfigurieren, administrieren, widerrufen oder ersetzen Dienstleistungen.

  Self enrolment
 • In Retelele Inteligente, nu numai producatorii, detinatorii sau operatorii echipamentelor ci si utilizatorii - persoane fizice sau juridice - pot crea, dezvolta, instala, adminstra, exploata si scoate din uz Serviciile. Disciplina R.I.C. isi propune sa ilustreze bazele tehnologice ale acestui progres in utilizarea retelelor "integrate IT" - de calculatoare si de comunicatii - folosind platforme de tip ATCA (Advanced Telecom & Computing Architecture) in Cloud

  Self enrolment
 • Aria de competente vizate de aceasta disciplina consta in utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele, instrumentaţia şi tehnologia electronic – in particular: descrierea functionarii dispozitivelor si circuitelor electronice si a metodelor fundamentale de masurare a marimilor electrice; analiza circuitelor si sistemelor electronice de complexitate mica/ medie, în scopul proiectarii si masurarii acestora; utilizarea  instrumentelor electronice si a metodelor specifice pentru a caracteriza si evalua performantele unor circuite si sisteme electronice; proiectarea si implementarea de circuite electronice de complexitate mica/medie utilizând tehnologii CAD si standardele din domeniu; realizarea  unui proiect de complexitate mica cu dispozitive si circuite electronice si caracterizarea acestuia cu ajutorul instrumentatiei de masura. Obiectivul general al disciplinei: Prezentarea fundamentelor circuitelor electronice, în prespectivă funcţională. Însusirea de către studenţi a metodelor de calcul, proiectare şi testare a circuitelor electronice de bază. Structurarea tipologiilor de circuite fundamentale.  Obiectivele specifice: Formarea deprinderilor de calcul si verificarea modelelor teoretice. Concepţia, analiza asistată de calculator si măsurarea semi-automată a unor sisteme electronice. Studiul fezabilităţii, si integrarea cu aspectele tehnologice – condiţionarea limitelor de preformanţă.

  Self enrolment
 • Competentele vizate de aceasta disciplina: utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele, instrumentaţia şi tehnologia electronica, in particular descrierea functionarii dispozitivelor si circuitelor electronice si a metodelor fundamentale de masurare a marimilor electrice precum si analiza circuitelor si sistemelor electronice de complexitate mica/ medie, în scopul proiectarii si masurarii acestora. Obiectivul general al disciplinei:  Prezentarea bazelor electronicii şi a principalelor dispozitive specifice. Însuşirea de către studenţi a modelelor fizice şi de circuit ale dispozitivelor electronice, cu accent pe cele semiconductoare. Obiectivele specifice: Formarea deprinderilor de calcul şi verificarea modelelor teoretice de curent continuu şi alternativ în aplicaţii concrete, utilizând foi de catalog şi tele-măsurări reale şi emulate. Studiul fezabilităţii, al limitelor de performanţă şi integrarea cu aspectele tehnologiei microelectronice.

  Self enrolment
 • Disciplina, încadrată în bazele electronicii, este orientată pe metodele de analiză si sinteză si mai putin pe functie sau structură. Sunt însusite instrumente generale de abordare a sistemelor, cu aplicabilitate multidisciplinară. Se urmăreste formarea unor deprinderi de experimentare si analiză asistată de calculator a unor circuite mixte liniare (analogice si numerice), cu accent pe functiile de circuit si calcul spectral, în contextul măsurărilor automatizate cu acces Internet.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • ForumAnunţuri generale

  • URLPortal UTBv

  • FileTermeni şi condiţii de utilizare

  • Courses

   • Automatică, Electronică şi Calculatoare

    • SANDU Florin