e-Learning 2016-2017

TIEREAN Mircea Horia
 • Metode Numerice IS+ISI+IEDM+IAIM

  Self enrolment
 • Obiectivul general al disciplinei este aprofundarea cunoștințelor despre metodele de calcul utilizate în ingineria sudării.
  Obiectivele specifice:
  -Aprofundarea cunoștințelor despre bazele de date.
  -Dezvoltarea capacităţilor de calcul de rezistență.
  -Aprofundarea metodei elementelor finite pentru structuri sudate.

  Self enrolment
 • Obiectivul general al disciplinei este dobândirea cunoştinţelor despre echipamentelor de ventilaţie, climatizare și depoluare a aerului.
  Obiectivele specifice:
  -Însușirea principiilor de funcționare şi componenţa echipamentelor de ventilaţie, climatizare și depoluare a aerului.
  -Însuşirea principiilor de utilizare şi exploatare a echipamentelor de ventilaţie, climatizare și depoluare a aerului.

  Self enrolment
 • Obiectivul general al disciplinei este însuşirea de către studenţi a proprietăţilor, a tehnologiilor de obținere şi a unor metode de testare a proprietăţilor celor mai utilizate categorii de materiale.

  Obiectivele specifice:
  -Însușirea structurii și proprietăților celor mai utilizate categorii de materiale.
  -Însușirea simbolizării comerciale a materialelor.
  -Însușirea metodelor de ridicare a performanţelor materialelor, degradarea acestora şi a posibilităţilor de protecţie anticorozivă.
  -Însușirea tehnologiilor de procesare a materialelor.
  -Însuşirea metodelor de testare a unor proprietăţi ale materialelor.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • ForumAnunţuri generale

  • URLPortal UTBv

  • FileTermeni şi condiţii de utilizare

  • Courses

   • Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

    • TIEREAN Mircea Horia