Termeni şi condiţii de utilizare a platformei eLearning
a Universităţii Transilvania din Braşov

1. Acceptarea condiţiilor

Platforma eLearning a Universităţii Transilvania din Braşov (denumită în continuare PLATFORMA), administrată prin departamentele specializate ale universităţii, grupează toate aplicaţiile web instalate la adresele: http://elearning.unitbv.ro, http://wbt.unitbv.ro şi http://moodle.unitbv.ro. Alte platforme care vor fi implementate ulterior în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov sunt supuse aceloraşi condiţii, în afară de cazul în care acestea nu au condiţii de folosire distinct formulate.

Folosirea PLATFORMEI presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul PLATFORMEI, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea PLATFORMEI.

2. Descrierea serviciilor

PLATFORMA oferă utilizatorilor săi, prin intermediul aplicaţiilor sale, o vedere generală a ofertei educaţionale a universităţii, mijloace de informare şi comunicare (ştiri), un mediu de colaborare util în derularea activităţilor educaţionale curente, un mijloc eficient de evaluare internă a performanţelor educaţionale. PLATFORMA realizează, prin aportul utilizatorilor săi, un depozit de informaţii, materiale didactice, din domenii şi specializări diferite. PLATFORMA are ca principal obiectiv realizarea unui mediu interactiv de comunicare şi consultare a documentelor oferite şi de participare la activităţile virtuale iniţiate.

3. Condiţii de acces

Accesul utilizatorilor la serviciile şi informaţiile din cadrul PLATFORMEI este protejat prin “nume utilizator” şi “parolă”. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui datele de acces. PLATFORMA nu va cere niciodată datele dumneavoastră de acces în mesaje sau telefoane nesolicitate. Nu dezvăluiţi aceaste date persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, aveţi obligaţia de a verifica periodic dacă datele de acces nu au fost alterate şi de a raporta în cel mai scurt timp orice disfuncţionalitate către personalul de administrare a PLATFORMEI.

Pentru a putea utiliza aceste servicii, trebuie sa: (a) introduceţi informaţii personale reale, exacte, actuale şi complete aşa cum sunt cerute în formularele de înregistrare şi (b) să le actualizaţi de câte ori este nevoie, pentru a menţine aceste informaţii reale, exacte, actuale şi complete. Dacă veţi furniza informaţii nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, ori există suspiciunea că informaţiile sunt nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, administratorul PLATFORMEI are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastra de utilizator.

Vă recomandăm ca la sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a PLATFORMEI să închideţi contul utilizând butonul corespunzător. Vă sfătuim, de asemenea, să închideţi la sfârşitul sesiunii şi fereastra browser-ului în care aţi lucrat.

4. Practici generale privind utilizarea şi stocarea

PLATFORMA poate stabili un set de practici generale şi limitări privind utilizarea serviciilor. Astfel, dimensiunea maximă a unui fişier ce poate fi încărcat pe server este de 5 MB.

5. Conţinut

Prin prezentul acord, acceptaţi ca toate informaţiile: date, text, software, fotografii, grafice, mesaje sau alte materiale (numite în continuare "CONŢINUT"), indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în resposabilitatea unică a persoanei care a fost sursa acestor materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră, şi nu PLATFORMA, sunteţi în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcaţi şi le puneţi la dispoziţie în mod public pe contul dvs. de pe PLATFORMA.

PLATFORMA monitorizează, dar nu controlează, conţinutul transmis, şi astfel nu garantează acurateţea, integritatea şi calitatea acestui conţinut. Înţelegeţi că prin folosirea serviciilor oferite de PLATFORMA, puteţi fi expus la un conţinut care poate fi ofensator sau indecent.

Sunteţi de acord să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de PLATFORMA pentru a:

6. Legături la alte pagini de internet

PLATFORMA poate conţine legături către pagini de internet ale unor terţe părţi. Posibilitatea de a crea aceste legături este dată utilizatorului ca un avantaj; PLATFORMA nu deţine nici un control asupra siturilor de acest fel.

PLATFORMA nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor situri externe, nu sprijină şi nu este responsabilă pentru conţinutul lor (reclamă, produsele sau alte materiale de pe sau disponibile pe astfel de situri).

7. Drepturi de autor şi de proprietate intelectuală

PLATFORMA dă utilizatorului posibilitatea de a utiliza o anumită zonă pentru a depozita documente pentru uzul său personal sau pentru a le pune la dispoziţia altor persoane. Toate informatiile expuse, transmise sau conţinute pe PLATFORMA, inclusiv, dar nelimitandu-se la, meniuri, articole, texte, fotografii, ilustraţii, înregistrări audio şi video, mărci de fabricaţie, mărci de servicii, sunt protejate de catre legile dreptului de autor şi de proprietate intelectuală. Conţinutul este deţinut de catre PLATFORMA şi utilizatorii autorizaţi. Utilizatorul poate folosi copii, să le distribuie şi transmită conţinutul numai în măsura în care aceasta se face ca parte a folosirii datelor personale ale autorului şi cu acordul acestuia. Utilizatorul acceptă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună, sau să exploateze comercial în vreun fel orice conţinut sau să încalce marca de fabricaţie sau marca serviciului cuprinsă într-un astfel de conţinut.

8. Modificări ale serviciului

PLATFORMA îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment sau la anumite intervale de timp, să întrerupă, temporar sau în mod permanent serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte), cu sau fară o notificare prealabilă. Sunteti de acord că PLATFORMA nu este răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă persoană sau instituţie pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile.

9. Încetarea colaborării

Sunteţi de acord ca PLATFORMA, dacă consideră de cuviinţă, vă poate bloca accesul, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii de care beneficiaţi sau să scoată şi să şteargă orice conţinut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, inclusiv dar nu limitat la, lipsa de folosire sau dacă PLATFORMA consideră că aţi violat sau nu aţi acţionat conform cu litera sau spiritul prezentului acord.

Sunteţi de acord ca orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile oferite, conform oricărei reguli din prezentul acord, poate fi efectuată fară o avertizare anticipată, şi luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că PLATFORMA poate dezactiva sau şterge imediat fişierele şi toate informaţiile în legătură cu acesta din contul personal şi/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fişiere. Mai mult, sunteţi de acord că PLATFORMA nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul PLATFORMEI.

10. Limitarea răspunderii

Prin prezentul acord, PLATFORMA nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse, nu pot fi stocate sau nu pot fi accesate pe serverele noastre, din orice motiv. PLATFORMA nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe PLATFORMA. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul PLATFORMEI pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că PLATFORMA va fi absolvită de orice răspundere.

11. Despăgubiri

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi PLATFORMA de orice pretenţii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocaţi, făcute de o terţă persoană sau organizaţie datorită sau reieşind din conţinutul materialului personal sau datorită folosirii serviciilor PLATFORMEI, violării prezentului acord sau violării oricăror drepturi ale acelui terţ.

12. Încălcarea condiţiilor

Orice incalcare a acestor conditii de utilizare va fi comunicată administratorului PLATFORMEI la adresa de email elearning@unitbv.ro.